XH. Váy

 Váy dài kem hoa hồng V10  Váy dài kem hoa hồng V10
 Váy kèm quần màu xám xanh V93  Váy kèm quần màu xám xanh V93
 Váy kèm quần màu xanh dương đậm V62  Váy kèm quần màu xanh dương đậm V62
 Váy ôm công sở màu đen V67  Váy ôm công sở màu đen V67
 Váy ôm gài khuy màu nâu V64  Váy ôm gài khuy màu nâu V64
 Váy ôm màu xám họa tiết trắng V44  Váy ôm màu xám họa tiết trắng V44
 Váy phối quần màu trắng teen V54  Váy phối quần màu trắng teen V54
 Váy xanh biển ngắn họa tiết ngắn  Váy xanh biển ngắn họa tiết ngắn