TĐ. Quần

 Quần short dạ màu xanh phối nơ Q28  Quần short dạ màu xanh phối nơ Q28
 Quần dài màu cam có khóa kéo phía sau Q43  Quần dài màu cam có khóa kéo phía sau Q43